top of page

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin ustala ogólne warunki współpracy Klienta i KG DESIGN oraz zamawiania usług graficznych i poligraficznych, w tym Papeterii Ślubnej oferowanej przez KG DESIGN.
2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia.
3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.kg-design.com w zakładce „REGULAMIN”.

II. UMOWA
1. Prezentowana Papeteria Ślubna i Okolicznościowa sprzedawana jest przez Internet w formie Umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a KG DESIGN.
2. Zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia (https://www.kg-design.com/formularz) i jest równoznaczne z podjęciem współpracy z KG DESIGN i z akceptacją Regulaminu.
3. Umowa zostaje zawarta w momencie przesłania przez Klienta Formularza Zamówienia.
4. KG DESIGN zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy bez podawania przyczyny, o czym powiadomi niezwłocznie Klienta.

III. PAPETERIA ŚLUBNA INFORMACJE
1. Papeteria ślubna i jej elementy mają ustaloną cenę za sztukę
2. Elementy papeterii ślubnej nieumieszczone w ofercie KG DESIGN prezentowanej na stronie są wyceniane indywidualnie.
3. Podane ceny na stronie internetowej obwiązują przy zamówieniu zaproszeń/zawiadomień min. 30 sztuk. Poniżej tej liczby ceny są ustalane indywidualnie.

4. Przy zamówieniu powyżej 30 szt zaproszeń ceny są niższe od tych podanych na stronie, są ustalane indywidualnie.
5. Podane ceny na stronie internetowej obwiązują przy zamówieniu dodatków ślubnych na kwotę 200 zł. Poniżej tej kwoty ceny są ustalane indywidualnie.
6. Nie mamy minimalnej ilości zamawianych zaproszeń. W przypadku zamówienia ilości mniejszej niż 30 sztuk ceny są ustalane indywidualnie.
7. KG DESIGN zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen w zależności od charakteru oraz rodzaju zamówienia.
8. KG DESIGN realizuje projekty wykonane przez osoby trzecie po wczesniejszych ustaleniach z Klientem.

9. KG DESIGN nie sprzedaje projektów papeterii ślubnej.

10. KG DESIGN w ramach realizacji zamówionych projektów/gotowych wzorów zaporszeń i dodatków nie udostępnia Klientom plików graficznych oraz edytowalnych projektów.
11. KG DESIGN jako autor projektu zastrzega prawo do wyłącznego realizowania zamawianych usług przez Klienta.

12. Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej mogą różnić się od rzeczywistych realizacji kolorystyką.

IV. PRÓBKI PAPETERII ŚLUBNEJ I OKOLICZNOŚCIOWEJ
1. W KG DESIGN jest możliwość zamówienia PRÓBEK Papeterii Ślubnej, które znajdują się na stronie internetowej.
3. Próbki Papeterii Ślubnej mają taka sama cenę jak zaporszenie/dodatki prezentowane na stronie.
4. Próbki wysyłane są z losowo wybranymi tekstami. Próbne zaproszenia pozwolą ocenić Klientowi jakość oraz charakter naszej papeterii. .

5. W ofercie próbek nie mamy dostepnych wszystkich wzorów prezentowanych na stronie. Klient przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany dowiedzieć się, czy interesujące go wzory są dostepne. KG DESIGN w przypadku braku konkretnej próbki proponuje inne wzory.

V. ZAMAWIANIE I PŁATNOŚĆ
1. Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówienia w ciągu 4 dni od złożenia zamówienia i otrzymania dokładnej wyceny od KG DESIGN. Płatność odbywa się przelewem na konto bankowe podane na naszej stronie w zakłądce PRÓBKI.
2. Przy PROJEKCIE INDYWIDUALNYM, MODYFIKACJI opłata za przygotowanie projektu graficznego jest płatna w całości z góry. W przypadku niezdecydowania się na dalszą realizację koszty wykonania projektów nie są zwracane. Koszt zamówienia wydruków zaproszeń jest płatny po akceptacji projektu.
3. Przy wyborze PROJEKTU GOTOWEGO koszt projektu jest wliczony w cenę zamówienia, płatność dzielona jest na dwie transze:
Pierwsza: 50% wartości zamówienia – opłata dokonywana jest po otrzymaniu przez Klienta wyceny zamówienia. Projektowanie rozpoczynamy po zaksiegowaniu wpłaty.
Druga: 50% wartości zamówienia – opłata dokonywana jest po realizacji a przed wysyłką zamówienia. Wysyłamy tylko opłacone zamówienia.
4. Przy PROJEKCIE GOTOWYM zamawianym w trybie ekspresowym opłata za ekspres pobierana jest w całości. Jest to dodatkowo 50% wartości całego zamówienia. Zaproszenia realizowane są wtedy w ok 5-8 dni.
5. Przy DODATKACH ŚLUBNYCH koszt projektu jest wliczony w cenę zamówienia, płatność dzielona jest na dwie transze:
Pierwsza: 50% wartości zamawianego towaru – opłata dokonywana jest po otrzymaniu przez Klienta wyceny zamówienia. Projektowanie rozpoczynamy po zaksiegowaniu wpłaty.
Druga: 50% wartości zamawianego towaru – opłata dokonywana jest po realizacji a przed wysyłką zamówienia. Wysyłamy tylko opłacone zamówienia.
6. W przypadku braku wpłaty pierwszej transzy, zamówienie jest anulowane.
7. Pozostałą część kwoty należnej za zamówiony towar Klient zobowiązuje się uiścić w ciągu 3 dni od momentu otrzymania informacji o skończonym zleceniu. Wiadomośc jest wysyłana przez KG DESIGN drogą mailową na adres Klienta z danymi do przelewu. Zamówienie wysyłamy po zaksiegowaniu wpłaty na naszym koncie.
8. W przypadku zamawiania PRÓBEK, Klient zobowiązany jest wykonać przelew w ciągu 4 dni od otrzymania przez KG DESIGN wyceny wraz z numerem konta. Próbki wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty w ciągu 5-10 dni roboczych. Nie wszystkie wzory zaporszeń lub dodatków mamy dostępne w serwisie próbkowym. Klient zobowiązany jest dowiedzieć się przed dokonaniem zamówienia czy dany produkt jest dostępny.

VI. DANE DO PROJEKTU, PROJEKTOWANIE, REALIZACJA, WYSYŁKA

1. W celu zamówienia papeterii ślubnej Klient zobowiązany jest do przesłania Formularza Zamówienia w formie elektronicznej oraz PLIKU z informacjami do projektowania (plik do pobrania znajduje się na naszej stronie w zakładce JAK ZAMAWIAĆ). KG DESIGN nie wprowadza zmian w tekstach/listach gości oraz danych zawartych w Formularzu Zamówienia. Za poprawność tekstów/list gości odpowiedzialność ponosi Klient.
2. KG DESIGN nie wykonuje tłumaczeń tekstów na inne języki. W przypadku zamawiania innych wersji językowych treść dostarcza Klient.
3. Przed wydrukiem i realizacją zamówienia KG DESIGN zobowiązuje się do przesłania Klientowi wizualizacji papeterii– czyli elektronicznej wersji projektu, do sprawdzenia poprawności treści i jego akceptacji. KG DESIGN wysyła jeden przykład spersonalizowanego zaporszenia – jako wzór.
4. Po akceptacji projektu nie ma możliwości wprowadzenia do niego zmian.
5. KG DESIGN nie bierze odpowiedzialności za wszytskie błędy zauważone po akceptacji projektu. Po akceptacji projektu odpowiEdzialność ponosi Klient.
6. Na wykonanie papeterii ślubnej i okolicznościowej składa się czas na wykonanie projektu oraz poźniejszy druk i realziacja.
7. Projektowanie rozpoczyna się po otrzymaniu elektronicznego Formularza zamówienia, pliku i informacjami do projektowania oraz zaksiegowanej wpłaty.
8. Czas na wykonanie projektów trwa od 4 do 14 dni roboczych . Termin jest liczony od dnia zaksięgowania wpłaty. Poprawki graficzne wydłużają czas projektowy.
9. Realizacja następuje po ostatecznym zaakceptowaniu projektu do druku przez Klienta. W tym czasie KG DESIGN przygotowuje pliki do druku, drukuje oraz kompletuje zamówienie.
10. Realizacja trwa od 5 do 15 dni roboczych. Czas wysyłki nie jest wliczany w czas realizacji zamówienia. Czas wysyłki uzalezniony jest od firmy kurierskiej.
11. W przypadku wykonywania poprawek na zyczenie Klienta, KG DESIGN zobowiązuje się podesłać je mailowo do 2-3 dni roboczych.
12. Większe poprawki graficzne wiążą się z doodatkową opłatą ustalana indywidualnie.
13. Wszytskei dodatkowe modyfikacje, wykonywanie dodatkowych elementów graficznych np. narysowanie mapki, przygotowanie dodatkowej wersji językowej jest podane w Cenniku na stronie.
14. KG DESIGN oferuje możliwość zamówienia w trybie przyspieszonym – zamówienie EXPRES. Opcja jest możliwa tylko dla PROJEKTÓW GOTOWYCH, zamieszczonych na Stronie Internetowej. Proces projektowy oraz realizacji zostają skrócone do ok 5-8 dni roboczych. Opłata za tryb expres wynosi 50% wartości całego zamówienia.

15. Zlecenia wykonywane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

16. W sezonie ślubnym czas realizacji może się wydłuć o dodatkowe 5 dni roboczych.

17. Koszty wysyłki ponosi Klient.
18. Zamówienie wysyłane jest firmą kurierską.
19. KG DESIGN nie odpowiada za terminowość dostarczenia zamówienia przez firmę kurierską.
20. KG DESIGN zobowiązuje się poinformować Klienta o nadaniu przesyłki.
21. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, należy odmówić przyjęcia przesyłki (nie należy podpisywać listów przewozowych, ani odbierać przesyłki od kuriera).
22. Po odebraniu przesyłki, prosimy o sprawdzenie w obecności kuriera stanu zawartości przesyłki. Jeśli zamówiony towar, okaże się uszkodzony należy sporządzić PROTOKÓŁ SZKODY i obowiązkowo uwzględnić w nim USZKODZENIE OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO. Dokumenty posiada przy sobie kurier. UWAGA! Protokół szkody należy spisać w momencie odbioru paczki, w innym przypadku reklamacja nie zostanie uwzględniona przez firme kurierską.

VII. REKLAMACJE
1. Ilości i rodzaje zamówionych elementów za pośrednictwem formularza zamówienia zaproszeń są wiążące. Wszelkie zmiany muszą zostać zatwierdzone przez KG DESIGN.
2. W wypadku braku akceptacji przygotowanego i przesłanego projektu przez KG DESIGN, Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia. Rezygnacja z zamówienia wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów Procesu Projektowego (czyli pierwsza transza), stanowiącego zadatek opłacony na rzecz KG DESIGN. Koszty te nie są zwracane Klientowi.
3. W przypadku, gdy Klient zrezygnuje z zamówienia po zaakceptowaniu projektu i wpłaceniu całości kwoty należnej za zamówienie (pierwsza i druga transza) lub po wpłaceniu pierwszej transzy za Proces Projektowy, nie przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych za zamówienie.
4. O rezygnacji Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić KG DESIGN.
5. Reklamacje dotyczące niepoprawności tekstów, wzorów, itp. zostaną uwzględnione jedynie w przypadku, gdy otrzymany towar będzie się różnił od projektu, który został zaakceptowany przez Klienta i rozpatrzone zostaną na podstawie odesłanego na koszt Klienta towaru, będącego przedmiotem reklamacji, na adres KG DESIGN.
6. W wypadku uznania reklamacji KG DESIGN zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z ponownym wydrukiem i przesyłką towaru do Klienta.
7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń i wad technicznych, powstałe w wyniku transportu poprzez firmę kurierską, rozpatrzone zostaną na podstawie odesłanego na koszt Klienta towaru, będącego przedmiotem reklamacji, na adres KG DESIGN wraz z protokołem szkody.
8. Klient zobowiązany jest do zwyczajowego zabezpieczenia odsyłanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Do paczki należy dołączyć otrzymany rachunek, który jest podstawą reklamacji oraz opis stwierdzonych wad lub uszkodzeń (lub protokół szkody spisany z kurierem).
9. Przesyłki wysłane na adres KG DESIGN za pobraniem nie są odbierane.
10. O złożeniu reklamacji Klient zobowiązany jest powiadomić KG DESIGN w przeciągu 3 dni od otrzymania przesyłki.
11. Reklamacje rozpatrywane są przez KG DESIGN w ciągu 10 dni roboczych.
12. KG DESIGN informuje, że między projektem a wydrukiem mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne, które zależą głównie od indywidualnych ustawień monitora, modelu karty graficznej, czy ustawień kolorów w samym systemie operacyjnym oraz tym, że komputery obsługuja przestrzeń kolorystyczną RGB, a drukarki CMYK. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.
13. KG DESIGN zastrzega, że między otrzymaną Próbką a zamówionym kompletem Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej, mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne w wyniku róznych czynników, które mają wpływ na technikę druku cyfrowego w danym czasie. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.
14. Poszczególne egzemplarze Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej mogą się od siebie nieznacznie różnić ze względu na ręczne wykonanie elementów. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.
15. KG DESIGN zastrzega sobie prawo do niezrealizowania lub wstrzymania zamówienia w sytuacjach spowodowanych siłą wyższą, niezależną od KG DESIGN.
16. O każdym anulowaniu lub wstrzymaniu zmówienia Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

VIII. PRAWA AUTORSKIE
1. Treści zamieszczone na stronie internetowej, utwory oraz projekty zamawiane przez Klienta są zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), jest przedmiotem praw autorskich.
2. Wszelkie utwory, oraz zawartości zamieszczone na stronie Internetowej KG DESIGN, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich projektów oraz projektów prezentowanych Klientowi są chronione prawami autorskimi i stanowią wyłączną własność KG DESIGN.
3. Utwory wskazane powyżej nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez wyraźnej zgody autorów w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz odpowiedzialności za ich bezprawne wykorzystanie.
4. KG DESIGN zastrzega sobie prawo do sygnowania wszystkich swoich produktów znakiem firmowym KG DESIGN.
5. KG DESIGN zastrzega sobie prawo do wyłącznego publikowania wszystkich swoich projektów i ich realizacji.
6. KG DESIGN zobowiązuje się chronić na wszelkich publikacjach wizerunek i dane osobowe

IX. RODO
1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kamil Kmiecik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KG DESIGN Kamil Kmiecik ul.Dołuszycka 32D 32-700 Bochna, tel. 508235883, NIP: 8681881453
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a, b i c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyłącznie w celu przygotowania zaproszeń ślubnych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w innych celach.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od realizacji zamówienia Klienta.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2
00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy stworzenia papeterii ślubnej , a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zamówień w ramach umowy.
8. KG DESIGN nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom danych. Ponadto Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, i nie będą wykorzystywane do tworzenia profili.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu i zakresu współpracy między stronami oraz zmian niniejszego Regulaminu mogą nastąpić jedynie po porozumieniu stron w formie korespondencji elektronicznej.
2. KG DESIGN zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

bottom of page